รู้จักกาโน่

logo-gano-excel

กาโน เอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 ตั้งอยู่ที่รัฐเคดา ประเทศมาเลเซีย ขณะนี้ได้ขยายไปทั่วโลก โดยผ่านเครือข่ายการจำหน่ายที่ยอดเยี่ยม มีชื่อเสียงเป็นที่เกรงขรามในวงการอุตสาหกรรมขายตรงในระบบการตลาดเครือข่าย

ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและการพัฒนาการเพาะเลี้ยง การผลิตและการตลาด เราจึงบริการท่านด้วย สินค้าคุณภาพที่ดีหลากหลายชนิดทั้งปลอดภัยและเชื่อถือได้ ควบคู่ไปกับแผนการตลาดที่เอื้อผลประโยชน์อย่างแท้จริง

เราได้ทำการสร้างแผนธุรกิจระยะยาวตามทัศนะที่วางไว้อย่างมั่นคง และด้วยคำมั่นสัญญาและความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการทำให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ เราจะก้าวสู่การเป็นบริษัทขายตรงด้วยระบบการตลาดเครือข่ายที่ดีที่สุด

เราจะยังคงสรรสร้างแนวความคิดใหม่ๆต่อไปเพื่อให้ท่านได้แต่สิ่งที่ดีๆทั้งบริการและคุณภาพสินค้า ด้วยเหตุนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท่านจะทุ่มเทแรงกายแรงใจของท่านเพื่อความสำเร็จนี้จะนำพา ให้เราทุกคนไปสู่เกียรติยศและชื่อเสียงที่สูงยิ่งขึ้น