เกี่ยวกับเรา
gano thailand net

gano thailand net

GanoThailand.NET เราเป็นสมาชิกกาโน ผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของกาโนเอ็กเซล ซึ่งเป็นธุรกิจขายตรง ด้านสมุนไพรเห็ดหลินจือแดง 6 สายพันธุ์ รากและดอก ที่ยึดมั่นปรัญชาหลักคุณธรรมนำธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะเอื้อยอำนวยความสะดวกและความสำเร็จให้แก่สมาชิกควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี

หากคุณเคยรู้จักธุรกิจขายตรงหรือธุรกืจเครือข่ายอื่นกันมาก่อน ธุรกิจขายตรงของกาโนก็คล้ายกับธุรกิจขายตรงอื่นแต่ไม่เหมือนกัน ตรงที่กาโนเป็นธุรกิจขายตรงที่มีความเชี่ยวชาญด้านเห็ดหลินจือเป็นพิเศษ เน้นที่จะผลิตเห็ดหลินจือที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทกันมากนัก เพราะเราถือว่า คงไม่มีใครเก่งกันทุกด้าน เราจึงทุ่มเทกับเห็ดหลินจือแดง 6 สายพันธุ์ รากและดอกโดยเฉพาะ

อาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ เมื่อคนหลายคนนึกถึงธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่าย คงไม่มีใครนึกถึงกาโน แต่เมื่อไรที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยือน โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน คนหลายคนก็จะเริ่มรู้ซึ้งถึงคำว่า ความไม่มีโรค คือ ลาภอันประเสริฐ และเมื่อนั้นก็จะเริ่มแสวงหาสมุนไพรมาบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่รักษาและป้องกันโรคได้ตามหลักของแพทย์ทางเลือก และเมื่อนั้นก็จะพบว่าเห็ดหลินจือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะนำมาบำรุงร่างกาย รักษาและป้องกันโรค
ด้วยเหตุผลที่เห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่ไม่อันตราย สามารถทานติดต่อกันได้ตลอด และมีการนำมาใช้ในการบำรุงร่างกายและรักษาโรค จนได้รับขนานนามว่าเป็นยาอายุวัฒนะ

และทีนี้แหละเมื่อลองถามถึงเห็ดหลินจือจากคนทั่วไป คราวนี้เขาถึงจะนึกถึงเห็ดหลินจือของกาโน เพราะกาโนเอ็กเซล เป็นบริษัทที่ผลิตเห็ดหลินจือแดงรากและดอก 6 สายพันธุ์ ที่มีโรงงานและฟาร์มเพาะปลูกเป็นของตนเอง และใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาด 250 ไร่ และมีความชำนาญและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของเห็ดหลินจือโดยเฉพาะ และก็ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้กาโนไม่เหมือนธุรกิจเครือข่ายอื่น

หลายๆคนไม่ได้คิดที่จะมาเป็นสมาชิกครอบครัวกาโนด้วยเหตุผลว่าจะทำเป็นธุรกิจเครือข่าย แต่เข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวกาโนเพราะต้องการเห็ดหลินจือแดงรากและดอก 6 สายพันธุ์ของกาโน มาดูแลสุภาพร่างกายของตนเองและคนที่เรารัก

เห็ดหลินจือของกาโน คุณภาพดีเป็นที่ยอมรับ จึงเป็นที่นิยมของคนทั่วไป เพราะใช้แล้วเห็นผล และด้วยคุณภาพของเห็ดหลินจือแดงรากและดอก 6 สายพันธุ์ของกาโน ทำให้เกิดการใช้แล้วบอกต่อ อยากชวนคนที่รู้จักให้มาลองทานจนกลายเป็นธุรกิจเครือข่ายเห็ดหลินจือ ที่ให้ทั้งสุขภาพที่ดี และรายได้ที่น่าพอใจ สามารถตกทอดเป็นมรดกให้ลูกหลานได้